De mogelijkheden van het gebruik van ‘Big Data’ en het ‘internet der dingen’ heeft een enorme vlucht genomen. Deze ontwikkeling is een continu proces. Daarmee wordt de vraag, op welk punt de informatievrijheid botst met het privacyrecht, steeds crucialer. Bureau 42 kan u helpen bij het beantwoorden en oplossen van deze vraag. En natuurlijk ook bij andere vragen op het gebied van privacy. Bijvoorbeeld door het implementeren van een goed privacybeleid binnen de organisatie op basis van vertrouwen. En transparantie en ‘privacy by design’ dragen hieraan bij.

Bureau 42 kan u helpen bij:

  • het adviseren over privacy bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten en diensten.
  • adviseren over het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
  • maken van een door de organisatie gedragen privacybeleid.
  • opstellen van een privacyverklaring.
  • opstellen van een transparantierapport.
  • privacy compliance check binnen uw organisatie (waaronder cookie compliance).
  • Privacy Impact Assessment (PIA) voor een nieuwe dienst of product.
  • geven van presentaties en workshops over privacy.