De nieuwe Uniemerk Verordening treedt vandaag 23 maart 2016 in werking en heeft rechtstreekse werking in alle lidstaten van de EU. Doel van het nieuwe Europese Merkenrecht is om het merkenrecht goedkoper, sneller, effectiever en minder complex te maken. Wat zijn de in het oog springende wijzigingen ten opzichte van het oude gemeenschapsmerk?

Een nieuwe naam: de naam Gemeenschapsmerk wordt vervangen door Uniemerk.

Een nieuwe prijs: er geldt niet meer één taks voor de eerste drie klassen, maar een heffing per klasse.

Een duidelijke klasse-omschrijving: de omschrijving van waren en diensten moet duidelijk en nauwkeurig zijn om een goede bescherming te genieten. Het gebruik van algemene omschrijvingen zoals voorheen vaak werd gedaan kan de mate van bescherming verminderen.

Bescherming voor niet-grafische tekens: de eis van een grafische voorstelling van het merk komt te vervallen, indien de weergave maar duidelijk en nauwkeurig is voor autoriteiten en het publiek.

Wellicht kan het interessant voor u zijn om te bekijken of een teken dat voorheen hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking kwam voor merkbescherming nu wel in aanmerking komt. Ook is het bij een bestaand Gemeenschapsmerk met een algemene bescherming zaak om te beoordelen of uw merk onder de nieuwe Verordening nog wel (voldoende) bescherming geniet. Mocht u hier hulp bij nodig hebben of behoefte hebben aan een uitgebreidere toelichting op het nieuwe Uniemerk, dan helpt Bureau 42 u graag.