In het verleden keken we er nog van op dat de geur van versgemaaid gras als merk kon dienen voor tennisballen (een zogenaamd geurmerk) of dat het geluid van een Harley Davidson motor als klankmerk kon dienen. Inmiddels heeft de Hoge Raad zelfs bepaald dat de geur van parfum (de geur Trésor van Lancôme) auteursrechtelijk beschermd kan zijn en nu doet zich zelfs de vraag voor of de smaak van Heksenkaas (een smeerdip met roomkaas) door het auteursrecht beschermd kan worden.

In 2007 maakte een groenteman (en tevens amateur kok) voor het eerst zijn zelfbedachte Heksenkaas. Hij verkocht de Heksenkaas in eerste instantie in zijn groentezaak. Vanwege doorslaand succes legde hij zich toe op groothandelsactiviteiten, verkocht hij vervolgens de boel aan Levola en ligt de Heksenkaas nu in de schappen van alle grote supermarktketens. De kaas en het succes bleven niet onopgemerkt en zo verschenen er vergelijkbare smeerdips met roomkaas op de markt zoals bijvoorbeeld Magic Cheese van de European Food Company en Witte Wievenkaas van Smilde Foods.

Dat vond Levola niet leuk en wilde dat verbieden. Levola heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat de smaak van haar Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd is en dat zij als enige mag beslissen over de exploitatie van Heksenkaas en Heksenkaas ook niet zomaar nagemaakt mag worden.

Magic Cheese

Hoewel nog niet eerder is bepaald dat er auteursrecht op smaak kan rusten, besliste op 13 januari 2015 de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in de beschikking op het verzoek van Levola tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag bij de European Food Company dat het gelet op het arrest Lancôme /Kecofa, voldoende aannemelijk is dat er auteursrecht op smaak kan rusten en dat (de smaak van) Heksenkaas voldoet aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming. Deze vereisten zijn dat het om een werk gaat met (1) een eigen oorspronkelijk karakter dat (2) het persoonlijk stempel van de maker draagt. Een spraakmakende eerste stap in de richting van erkenning van auteursrecht op smaak. Echter, het gaat hier om een verzoek tot het leggen van beslag en niet om een inhoudelijke beoordeling. De inhoudelijke beoordeling in de zaak over Magic Cheese volgt nog in een zogenaamde bodemprocedure bij de rechtbank. Wordt vervolgd.

Witte Wievenkaas

Inmiddels heeft de rechtbank in Gelderland inhoudelijk naar de zaak tussen Levola en Smilde Foods gekeken over de Witte Wievenkaas, maar weten we nog niet of smaak al dan niet vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. De rechtbank heeft op 10 juni 2015 beslist dat deze vraag om proceseconomische redenen in het midden wordt gelaten. De rechtbank stelde dat: Zelfs als smaak in algemene zin beschouwd voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zou zijn – hetgeen thans geenszins zonder meer kan worden aangenomen – dan leidt dat er niet automatisch toe dat de smaak van het product Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd wordt/kan worden, nu Levola (alsook de door haar ingeschakelde deskundige) heeft nagelaten feitelijk te beschrijven of aanschouwelijk te maken wat de voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende vereiste elementen van de smaak van het product Heksenkaas zijn.” Anders dan  Levola heeft gesteld, is het niet aan de rechtbank om het product te proeven en de smaak ervan te beschrijven. Levola zal dan ook eerst haar huiswerk moeten doen en de smaak van Heksenkaas zelf moeten beschrijven. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze zaak nog worden vervolgd.

Nog even geduld dus, in de tussentijd blijft het voor iedereen mogelijk de proef op de som te nemen.